Zarząd Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego zaprasza członków Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu na zebranie, które odbędzie się w dniu 25.02.2017r o godz. 10.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1.
Proponowany Program Zebrania:
1. Powitanie zgromadzonych
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wystąpienie zaproszonych gości
4. Wybór protokolanta
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie nowych członków
7. Promocja winiarstwa w województwie Lubuskim
8. Ustalenie kierunków rozwoju LSzWiM
9. Zmiany w regulaminie LSzWiM
10. Wolne wnioski
Uczestnicząc w zebraniu masz wpływ na działanie LSzWiM. Między innymi będzie mowa o sposobie umieszczania podmiotów LSzWiM w aplikacji mobilnej.