Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
Adres:
UP Zielona Góra 2, skr. pocztowa 12
65-900 Zielona Góra
POLSKA
Telefon:
+ 48 722 16 50 80