Wytwórca może zgłosić jedno wino w danej kategorii.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane.
Warunki oceny win:
Kategorie win: gronowe (białe i czerwone) i owocowe.
Komisja sędziowska składa się z minimum 3 osób.
Wina oceniane są anonimowo w skali 100-punktowej.
Wyniki i nagrody:
Wyniki zostaną ogłoszone w Palmiarni w dniu trwania konkursu.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Zieloną Górę, Fundację „Gloria Monte Verde” i Sklep Winiarz.pl.

W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos decydujący posiada przewodniczący komisji. Decyzje komisji są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursów z przyczyn od nich niezależnych. Wyniki zostaną także opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy regionalnej.

Równocześnie z wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu win domowych odbędzie się ogłoszenie wyników VII Ogólnopolskiego Konkursu Win i wręczenie dyplomów oraz degustacja trunków zgłoszonych na oba konkursy. Uroczystość z udziałem Bachusa przewidziana jest na godz. 15.00 w sali restauracyjnej zielonogórskiej Palmiarni.