Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Win o nagrodę „Grand Prix – Winobranie 2016” pod patronatem Prezydenta Zielonej Góry

Konkurs odbędzie się z okazji „Dni Zielonej Góry – Winobranie 2016”. Jego celem jest promowanie odradzającej się w kraju produkcji win gronowych z upraw własnych. Organizatorem konkursu są Urząd Miasta Zielona Góra oraz Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla właścicieli winnic produkujących wina gronowe z upraw własnych zgodnie z obowiązującymi w ich kraju przepisami.
Wina należy dostarczyć w dwóch próbkach, w butelkach o pojemności 0,75 litra, z dołączoną informacją zawierającą: dane osobowe zgłaszającego, kategorię, (białe, słodkie, musujące itp.), nazwę odmiany lub kilku odmian, jeśli był kupaż, rocznik. Wina można przynieść osobiście, lub wysłać do dnia 3 września br. na adres: Biuro Palmiarni, ul. Wrocławska 12, 65-427 Zielona Góra, z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Win”.
Jeden podmiot może zgłosić trzy wina w danej kategorii.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane.

Kategorie win:

I. wino białe,
II. wino różowe,
III. wino czerwone,
IV wino likierowe,
V. wino musujące.

Komisja sędziowska składa się z minimum 5 osób, wśród których będą osoby z międzynarodowymi uprawnieniami do oceny win i przedstawiciel organizatora.
Wina oceniane są anonimowo w 100 punktowej skali opracowanej przez UIŒ.
Wyniki i nagrody:
Na podstawie uzyskanej punktacji przyznane zostaną medale dla poszczególnych win:
Brązowy Medal „Winobranie – Zielona Góra 2016” (80-81 pkt.),
Srebrny Medal „Winobranie – Zielona Góra 2016” (82-84 pkt.),
Złoty Medal „Winobranie – Zielona Góra 2016” (minimum 85 pkt.).
Medale może otrzymać pierwsze 30% najwyżej ocenionych win wśród wszystkich degustowanych podczas konkursu.
Trzej producenci win, którzy uzyskają największą ilość punktów, zostaną wyróżnieni medalami Grand Prix Winobranie 2016 – złotym, srebrnym i brązowym.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto Zieloną Górę, Fundację „Gloria Monte Verde” i Sklep Winiarz.pl.
Producent „Najciekawszego wina konkursu” otrzyma nagrodę specjalną – roczną prenumeratę magazynu „Czas Wina” – ufundowaną przez Redakcję tego czasopisma.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 11 września o godz. 15.00 w Palmiarni.

W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos decydujący posiada przewodniczący komisji. Decyzje komisji są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursów z przyczyn od nich niezależnych. Wyniki zostaną także opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy branżowej i regionalnej.